MADURAR

Pracownia rodziny

Madurar – znaczy dojrzewać, dorastać.

Pracownia Rodziny Madurar to miejsce, które powstało z pasji, jaką jest uczestniczenie i towarzyszenie w rozwoju małego człowieka oraz jego rodziny.

Naszym głównym zadaniem, oprócz troskliwej opieki, jest stwarzanie przyjaznych warunków do rozwoju emocjonalnego i społecznego – umiejętności naszym zdaniem najważniejszych dla dzieci w obecnych czasach. Celem naszej pracy jest dostarczanie narzędzi, które pozwolą dzieciom na budowanie relacji z innymi. Zwracamy uwagę na rozwój zdolności komunikacyjnych, rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Ważne jest dla nas to, żeby dzieci wiedziały, że mają wpływ na siebie i otaczające je środowisko, dlatego wspieramy ich w dążeniu do samodzielności. Realizujemy to wielu poziomach – od pomocy i zachęcania do samodzielnego ubierania się, ale także pokazywania dzieciom, że każdy z nas żyje w społeczności i wnosi do niej swój wkład.

Każdego dnia towarzyszymy naszym dzieciom, tworząc bezpieczną przestrzeń do rozwoju. Przytulamy, gdy tego potrzebują, głaszczemy, wysłuchujemy, zwracamy się do siebie z szacunkiem, usypiamy tak, jak lubią, pocieszamy, wspieramy i pomagamy, słuchamy i szanujemy ich emocje, bo zdajemy sobie sprawę, że bycie razem, akceptacja i troska mają wielką moc.

Celem naszej pracy dydaktycznej jest stworzenie warunków do samodzielnego zdobywania wiedzy, dlatego zapewniamy dzieciom twórcze zajęcia, wspólnie czytamy książki, wychodzimy do kina, teatru, czy muzeum. Staramy się podążać za dziećmi i ich ciekawością świata. Pozostawiamy miejsce i czas na ich własną twórczość, dając czas na samodzielną pracę oraz poszukiwanie własnych rozwiązań.

Stwarzamy bezpieczną przestrzeń, w której mogą być indywidualnością, umiejscowioną w swojej grupie.

Kontakt z nami

Kontakt z nami

Najlepiej się poznać i porozmawiać!