favebook

Program dydaktyczno-wychowawczy uwzględnia rozwój dziecka w wielu wymiarach: emocjonalnym, intelektualnym, społecznym i fizycznym. Staramy się jednocześnie podkreślać indywidualność każdego dziecka – rozwijać jego zainteresowania i potencjał, kształtując wrażliwość na innych i otaczający świat.

ZAJĘCIA W RAMACH CZESNEGO

1. ZAJĘCIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

Realizujemy program wychowania przedszkolnego zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W naszej pracy wykorzystujemy również elementy: pedagogiki waldorfskiej, koncepcji ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, kinezjologii edukacyjnej Paula Dennisona, metody „dobrego startu” wg. opracowań Marty Bogdanowicz oraz pedagogiki zabawy.

2. NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO I PORTUGALSKIEGO

Nauka maluchów odbywa się poprzez zabawę. Zajęcia prowadzone są w oparciu o zestaw piosenek, rymowanek oraz zabawy ruchowe.  Wykorzystywane są także przybory plastyczne, Karty obrazkowe, pacynki, naklejki etc. Dla zwiększenia efektywności umiejętności zdobyte na zajęciach są wplatane do codziennych zabaw, a wykorzystywane piosenki są odtwarzane w ciągu dnia. Każde zajęcia mają taką samą strukturę, zapewniającą dzieciom poczucie bezpieczeństwa. Dziecko wie, czego się spodziewać, więc uczestniczy w zabawie bez niepotrzebnego stresu. Proces nauki odbywa się podświadomie.

Dlaczego warto jak najwcześniej zacząć naukę języka obcego?

W pierwszych latach życia część mózgu odpowiedzialna za przyswajanie języka jest najbardziej aktywna. Do 3 roku życia dziecko przyswaja język obcy równie naturalnie i spontanicznie, co język ojczysty. W tym wieku dzieci uczą się mówienia w sposób otwarty, odważny, beztroski. Obcy jest im (tak powszechny u starszych uczniów) lęk i wstyd przed popełnianiem błędów! Warto, więc wykorzystać te umiejętności, które z wiekiem bezpowrotnie zostają utracone. Im wcześniej dziecko pozna melodię języka i wymowę, tym łatwiej przyjdzie mu jego nauka w wieku późniejszym.

3. RYTMIKA

Celem zajęć jest wychowanie przez sztukę, uczenie samodzielności, stymulowanie rozwoju inteligencji, rozwijanie motoryki dużej, poczucia własnego ciała, wreszcie kształtowanie przyszłego odbiorcy muzyki, a może i wykonawcę lub twórcę. Podczas zajęć wprowadzane będą ćwiczenia, których celem jest rozwijanie twórczej inwencji dziecka. Należą do nich improwizacje ruchowe śpiewane i grane. Zajęcia rytmiczne kształcą samodzielność wypowiedzi, twórczą postawę i aktywność, pozwalają na pozbycie się zahamowań. W ciągu całego roku szkolnego w każdej grupie wiekowej są wprowadzane piosenki tematycznie związane z planem pracy nauczyciela – dostosowane do aktualnej pory roku oraz elementy tańców ludowych i współczesnych. W każdej grupie wprowadzany jest cykl zajęć umuzykalniających mających na celu kształcenie dyscypliny rytmicznej oraz uwrażliwienie na różne elementy muzyki. Podczas zajęć wprowadzane będą ćwiczenia, których celem jest rozwijanie twórczej inwencji dziecka. Należą do nich improwizacje ruchowe śpiewane i grane. W ciągu całego roku na początku każdego zajęcia stosowane są ćwiczenia rytmiczne utrwalające: marsz, bieg i podskoki oraz muzyczne powitanie.

4. ZAJĘCIA PLASTYCZNE

Na naszych spotkaniach będziemy stosować różne techniki plastyczne. Poznamy i będziemy inspirować się znanymi dziełami sztuki. Pobawimy się też w konstruktorów i razem stworzymy miniatury pokoików, krajobrazów i postaci z bajek. Do wykonywania prac poza klastycznymi farbami, kredkami, pędzlami itp. będziemy odważnie używać niecodziennych narzędzi i materiałów. Zajęcia będą odbywały się w grupie mieszanej względem wieku dzieci a zadania będą dostosowane do indywidualnych możliwości. Zabawy plastyczne, uwzględniające kreatywność, indywidualizm i swobodę wypowiedzi w twórczości plastycznej dziecka oraz różnorodność rozwiązań plastycznych sprawi nam wiele radości

5. EKO PRZEDSZKOLAKI

Na tych zajęciach pragniemy uwrażliwiać dzieci na otaczającą nas przyrodę, uczyć odpowiedzialności za otaczający nas świat. Dlatego tak ważny jest dla nas kontakt z przyrodą – prowadzimy własny ogród, chodzimy na spacery i wycieczki. Uczymy dzieci konkretnych, pro ekologicznych zachowań  np. segregując śmieci. Ważnym elementem działań związanych z ekologią jest również wpajanie pro zdrowotnych zachowań

6. OPIEKA PSYCHOLOGA

Psycholog uczestniczy w życiu przedszkola, wspiera dzieci,  współpracuje i wspiera nauczycieli i rodziców. Nasze przedszkole współpracuje również z Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka Asysta, którego specjaliści realizują program terapii i wsparcia dzieci z orzeczeniami.

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
8.00 – 9.00 czas na zabawę swobodną, drugie śniadanie
9.00 – 11.00  zajęcia edukacyjne - angielski, rytmika, plastyka
11.00 -12.00  zajęcia na świeżym powietrzu, zajęcia eko-przedszkolak
12.00 – 13.30  obiad, relaks i czas na zabawę swobodną
14.00 – 15.00  zajęcia edukacyjne
15.00  podwieczorek
15.00-17.00  spacer, zabawy na świeżym powietrzu, zabawa kierowana, prace plastyczne, gotowanie